Refundacija pogrebnih troškova od PIO fonda

Poslao/la Kategorije: Gratis usluge
Refundacija pogrebnih troškova od PIO fonda
Pročitaj više

Razumljivo je da je u teškim trenucima gubitka bliske osobe barem neka olakšavajuća okolnost ukoliko sa pogrebnim troškovima može da se prođe jeftinije ili, čak, besplatno. Većina korisnika naših usluga zna za informaciju da, ukoliko je pokojnik bio penzioner, Fond za penziono i invalidsko osiguranje obezbeđuje sigurnu naknadu za pogrebne troškove.