Posedujemo adekvatan rashladni uređaj za propisano čuvanje posmrtnih ostataka pokojnika. Naš rashladni uređaj poseduje atest i koristi se isključivo za ovu namenu.

Pored toga, čuvanje pokojnika u rashladnom uređaju kod nas je GRATIS!

ZAŠTO JE VAŽAN ADEKVATAN RASHLADNI UREĐAJ

Čuvanje pokojnika, trajalo ono samo 48 sati ili čitavih nedelju dana, mora da se obavi u specijalizovanom, ispravnom i atestiranom rashladnom uređaju.

Zašto?

Verujemo da o značaju same ispravnosti uređaja ne moramo puno da objašnjavamo – dovoljno je da navedemo da su se u našoj zemlji dešavali vrlo neprijatni slučajevi gde je utvrđeno da su rashladni uređaji bili neispravni. Poznati su čak i slučajevi gde su porodice preminulih dobile odštete za duševni bol.

Nema sumnje da svako ko ispraća pokojnika želi da njegovi ostaci na dan sahrane stignu u nepromenutom stanju. Kako se to ne bi dovodilo u sumnju, svi znamo da je neophodno da se telo čuva na adekvatnoj temperaturi. Za to je potrebna uvek ispravan rashladni uređaj i redovno kontrolisanje istog.

Važnost toga da ispravan rashladni uređaj ujedno bude i specijalizovan i atestiran je u tome da se uređaj koristi isključivo za svrhu čuvanja pokojnika. Podrazumeva se, i da je svojim tehničkim karakteristikama adekvatan nameni, a drugačije ne bi ni dobio atest. Ne bismo nabrajali načine zloupotrebe uređaja koji nisu atestirani niti kontrolisani, ali smo sigurni da ne biste želeli da se u takvim uređajima čuvaju ostaci nekog koga ste poštovali i voleli.

Dakle, sa nama možete biti sigurni da je rashladni uređaj ispravan, da poseduje sve tehničke karakteristike i da ne služi nijednoj drugoj nameni do onoj koja je u ovom trenutku vama bitna – čuvanju posmrtnih ostataka.

DUŽNO POŠTOVANJE PREMA POKOJNIKU

Smatramo da svaki pokojnik, uključujući i vama blisku osobu, treba da počiva u miru, a pre toga da bude ispraćena sa poštovanjem.

Dok ne dođe do poslednjeg ispraćaja, odnosno sahrane, proći će najmanje dva dana, ali možda i po nedelju dana (često u slučajevima prevoza iz inostranstva).

Pored praktičnih razloga koje smo naveli u prethodnom pasusu, sada bismo samo ukratko naveli i koliko je ispravan, specijalizovan i atestiran rashladni uređaj od značaja i za ukazivanje poštovanja prema preminulom.

Mi obezbeđujemo da se to poštovanje ogleda i na ovaj način i da bude maksimalno.

GRATIS USLUGA

Dodatni, a verujemo i za vas izuzetno značajan plus ovoj našoj usluzi je i činjenica da je čuvanje pokojnika u rashladnom uređaju kod nas – gratis!

Bez obzira na to koliko dana će biti potrebno da se koristi rashladna komora, vaš račun biće isti – 0 dinara!

Ovim činimo omogućavamo posebnu uštedu onima koji, iz određenih razloga, a najčešće čekanja da iz inostranstva stigne član porodice preminulog, imaju razlog da se pokojnik u rashladnom uređaju čuva više dana. No, nije beznačajno ni smanjenje troškova onima koji će iskoristiti samo 48 časova, jer se na većini mesta ova usluga naplaćuje po času.

Sa ponosom možemo da kažemo da ovom uslugom zaista pomažemo porodicama preminulih!

Telefon na koji nas možete dobiti 24časa 365 dana u godini

u Srbiji: +381 60 37 47 097