Kada smrt nastupi u inostranstvu, to komplikuje mnoge stvari. Nema potrebe da se zbog toga nervirate, jer je prevoz pokojnika iz inostranstva i prevoz pokojnika iz Srbije u inostranstvo su segmenti u kojim smo eksperti!

Naše pogrebno preduzeće će vam pomoći oko svih neophodnih detalja i pritom uštedeti vaše vreme i vaš novac!

Sa ponosom možemo istaći da imamo najpovoljnije cene za prevoz pokojnika iz inostranstva, pogrebnu opremu i potrebnu papirologiju iz ambasada.

ŠTA PORODICA MORA DA OBEZBEDI

Da bi se dokumentacija za prevoz pokojnika kompletirala, neophodno je da porodica obezbedi:

  • Pasoš preminulog;
  • Izvod iz matične knjige rođenih;
  • Izvod iz matične knjige venčanih (po potrebi);
  • Potvrdu o grobnom mestu iz grada, odnosno države u kojoj se pokojnik sahranjuje;

Ova dokumenta morate pribaviti vi, a za sve ostalo se možemo pobrinuti mi!

KOJU DOKUMENTACIJU MI PRIBAVLJAMO

Dokumentacija koju mi pribavljamo umesto vas je:

  • Izveštaj lekara o uzroku smrti;
  • Izvod iz matične knjige umrlih;
  • Potvrda sanitarnog inspektora o ispravnoj obezbeđenosti sanduka;
  • Sprovodnica za izlazak iz države;
  • Sprovodnica za ulaz u državu;

S obzirom na to da ovu uslugu obavljamo svakodnevno, kompletna procedura oko svih vrsta papira koji vam trebaju u slučaju smrti u porodici nam je dobro poznata. Dok mi pribavljamo dokumentaciju, vi se možete posvetiti drugim obavezama oko priprema sahrane.

Ukoliko je pokojnik bio korisnik PIO fonda, zanimaće vas i informacije na stranici Refundacija pogrebnih troškova od PIO fonda.

VAĐENJE SPROVODNICA U AMBASADAMA

Sprovodnica koja se izdaje na zahtev porodice (srodnika) u ambasadi za zemlju iz koje se prevozi umrlo lice spada u neophodnu dokumentaciju za prevoz umrlog lica iz inostranstva za bilo koju državu.

Mi pribavljamo sprovodnice umesto vas i štedimo vaše vreme! Imamo odličnu, kontinuiranu saradnju sa ambasadama i posao završavamo brzo, efikasno i po najpovoljnijim cenama.

Kad su svi papiri pribavljeni, sprovodnicu vam pribavljamo istog dana. Ista procedura se obavlja i kad smrt nastupi u Srbiji pa se obavlja prevoz pokojnika iz Srbije u inostranstvo i kad smrt nastupi u inostranstvu, pa je potreban prevoz pokojnika u Srbiju.

Kompletne informacije o ovoj usluzi nalaze se na stranici Sređivanje kompletne dokumentacije.

PREVOZ UMRLIH

Tela preminulih preuzimamo i iz inostranstva, zemalja EU kao i iz EX-Yu država.

Vršimo prevoz posmrtnih ostataka od mesta gde je nastupila smrt do rashladnih uređaja, a zatim do mesta sahrane, nezavisno od toga da li je to u zemlji ili inostranstvu.

Prevoz umrlih vršimo atestiranim vozilima, a čuvanje pokojnika u rashladnom uređaju kod nas je GRATIS!

Naša vozila su atestirana i specijalizovana isključivo za ovu namenu. Zašto je ovo vama bitno?

Veoma je važno da znate (jer mnogi ne znaju, pa se nađu u neprilici) da je prelazak preko granice dozvoljen isključivo pogrebnim vozilima sa atestom! Dešavalo se da ljudi angažuju pogrebnika sa vozilom bez atesta, koje preuzme pokojnika i pređe dobar deo puta, a onda ga na granici vrate.

Sa nama vam se tako nešto neće desiti, jer naša vozila marke Mercedes poseduju atest i u potpunosti su prilagođena za prevoz umrlog.

Više detalja o našim vozilima pogledajte na stranici Prevoz pokojnika specijalnim vozilom.

Dodatni, a verujemo za vas izuzetno značajan plus ovoj našoj usluzi je i činjenica da je čuvanje pokojnika u rashladnom uređaju kod nas – gratis! Bez obzira na to koliko dana će biti potrebno da se koristi rashladna komora, vaš račun biće isti – 0 dinara!

O tome detaljnije možete pročitati na stranici Adekvatan rashladni uređaj – čuvanje pokojnika gratis.

REFERENCE

Naše iskustvo u ovom segmentu posla je ogromno, a naši klijenti uvek su bili zadovoljni uslugom.

Kad su u pitanju prevoz pokojnika iz Srbije u inostranstvo i prevoz pokojnika u Srbiju iz inostranstva, zemlje u koje smo odlazili iz ovih razloga su: Nemačka, Italija, Austrija, Slovenija, Hrvatska, BIH, Češka, Danska, Švajcarska, kao i dobar deo ostaliih zemalja EU.

Naravno, to podrazumeva i saradnju sa ambasadama tih zemalja radi dobijanja sprovodnice.

Zato, kolika god da je kilometraža koja deli telo vaše bliske osobe od mesta u kom treba da počiva, možete se sa punim poverenjem osloniti na nas! Učinićemo sve da ovo poslednje putovanje pokojnika bude što brže i dostojanstvenije.

Za sve vrste pomoći smo vam na raspolaganju 24 časa – 365 dana.

Uštedi vašeg novca doprinosimo i putem drugih usluga. Pročitajte o tome na stranici Najpovoljnije cene.

Telefon na koji nas možete dobiti 24časa 365 dana u godini

u Srbiji: +381 60 37 47 097