Jedna od najznačajnijih informacija za naše korisnike je da vršimo refundaciju pogrebnih troškova od PIO fonda za sve kategorije penzionera.

Razumljivo je da je u teškim trenucima gubitka bliske osobe barem neka olakšavajuća okolnost ukoliko sa pogrebnim troškovima može da se prođe jeftinije ili, čak, besplatno.

Neretko nam se ljudi obraćaju sa pitanjem da li je za korisnike Fonda (penzionere) besplatna pogrebna oprema. Iako teoretski nije besplatna, nego je pokriva Fond, u praksi – za korisnika – pogrebni troškovi zaista jesu besplatni.

Šta obezbeđuje PIO fond

Republički fond za penziono i invalidsko osiguranje obezbeđuje naknadu za troškove sahrane korisnika penzije. Pogrebni troškovi se nadoknađuju licu koje je snosilo troškove sahrane u slučaju smrti korisnika penzije.

Kako su naveli u Fondu, naknada se isplaćuje u visini jedne i po prosečne penzije isplaćene u prethodnom kvartalu, u odnosu na dan smrti korisnika.

Ovo važi za troškove sahrane svakog korisnika penzije, bez razlike u odnosu na visinu penzije koju su primali ili kategorije kojoj su pripadali – iznos koji se refundira je svuda isti.

Šta mi radimo

S obzirom na to da smo registrovano pogrebno preduzeće, poslujemo u saradnji sa PIO fondom, što znači da obavljamo ceo postupak oko refundiranja. Vi se ne morate opterećivati ni oko čega.

Pošto je potrebno pribaviti i priložiti određenu dokumentaciju kako bi se dobila naknada pogrebnih troškova od PIO, sav taj deo preuzimamo na sebe.

Na vama je samo da nam date potrebna dokumenta koja su potrebna i koja ćemo vam tražiti.

Dakle, ukoliko je osoba za koju je potrebna refundacija pogrebnih troškova bila penzioner Republike Srbije, ne morate plaćati iz svog džepa, niti odlaziti u PIO fond – mi ćemo sve obaviti za vas, a naplatu kasnije vršimo mi preko PIO fonda.

Vi ste mirni i možete se posvetiti ispraćaju pokojnika kako dolikuje.

Telefon na koji nas možete dobiti 24časa 365 dana u godini

u Srbiji: +381 60 37 47 097